Jan de Lange VerzekeringenWelkom

Verzekerikwel.nl is de website van Jan de Lange, al vele jaren een vertrouwd en beëdigd intermediair op het gebied van verzekeringen en andere financiële diensten.

Indien u ons inschakelt op het gebied van verzekeringen, kunt u van ons de volgende dienstverlening verwachten:

  • Wij maken een inventarisatie van uw huidige verzekeringspakket. Hierbij adviseren wij u welk deel van de risico's u zou kunnen verzekeren en welke u wellicht voor eigen rekening wilt nemen.
  • Wij verzorgen de contacten tussen de klant en de financiële instelling.
  • Wij zijn adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij vrij zijn om u producten van verschillende verzekeringsmaatschappijen te adviseren.
  • Op grond van onze ervaring bij acceptatie en schadebehandeling hebben wij een beperkt aantal verzekeringsmaatschappijen geselecteerd. Een lijst met namen van verzekeraars met wie wij een relatie onderhouden zenden wij u op aanvraag toe.
KiFiD

Verder is het goed om te weten dat Jan de Lange de GIDI-code onderschrijft. Voluit betekent GIDI Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair. De volledige gedragscodetekst kunt u lezen als u Dienstverleningsdocument aanklikt.